WERKWIJZE

INCASSO INDIENEN

U kunt uw incasso-opdracht(en) per e-mail via info@orangetree-incasso.nl of via het incasso indienen formulier op deze website indienen.

Na ontvangst van de gegevens gaan de incasso-advocaten direct aan de slag met het incasseren van uw vordering. ORANGE TREE INCASSO brengt de rente en incassokosten bij uw debiteur in rekening. In de meeste gevallen gaat de debiteur over tot volledige betaling. U ontvangt dan 100% van de hoofdsom. De door de debiteur betaalde rente en incassokosten komen dan toe aan ORANGE TREE INCASSO.

Onze advocaten zitten bovenop uw debiteur, zowel schriftelijk als telefonisch. U wordt volledig op de hoogte gehouden van het incasso-traject.

In het geval uw debiteur -ondanks de daadkrachtige incasso van ORANGE TREE INCASSO- niet overgaat tot betaling van uw vordering worden met u de mogelijke (gerechtelijke) vervolgstappen besproken.

Gerechtelijke procedures worden behandeld door de advocaten van Strong De Boer Advocaten.

MAATWERK

ORANGE TREE INCASSO treedt op voor partijen die incasso van hun debiteurenportefeuille willen uitbesteden. Hiervoor maken wij graag met u maatwerkmogelijkheden.

Bij interesse of vragen over maatwerkmogelijkheden kunt u contact opnemen via het contactformulierop deze website of telefonisch via 076-7676362.

INTERNATIONALE INCASSO

ORANGE TREE INCASSO incasseert ook buiten Nederland. Indien mogelijk brengen wij naast de hoofdsom ook de incassokosten en rente bij uw debiteur in rekening. Of er incassokosten en rente in rekening kunnen worden gebracht hangt af van het recht dat op de overeenkomst tussen u en de debiteur van toepassing is. Zo nodig schakelen wij buitenlandse collega-advocaten in.