TARIEVEN

NATIONAAL (DEBITEUR IN NEDERLAND GEVESTIGD)

De tariefstructuur van ORANGE TREE is gebaseerd op het uitgangspunt “NO WIN, NO FEE”.

De tarieven voor een nationale incasso kunnen worden onderverdeeld in de volgende scenario’s:

Scenario 1

Scenario 1: Uw debiteur betaalt het volledige gevorderde bedrag

 • U ontvangt de volledige hoofdsom;
 • U betaalt niets aan ORANGE TREE INCASSO;
 • De door uw debiteur betaalde rente en incassokosten komen toe aan ORANGE TREE INCASSO;
Scenario 2

Scenario 2: Uw debiteur betaalt de hoofdsom, maar niet of slechts gedeeltelijk de rente en buitengerechtelijke incassokosten

 • U ontvangt 90% van de hoofdsom, het overige komt ORANGE TREE INCASSO toe, dit met een minimum van EUR 150,-.
Scenario 3

Scenario 3: Uw debiteur betaalt minder dan de hoofdsom

 • U ontvangt 92% van het geïncasseerde bedrag, het overige komt ORANGE TREE INCASSO toe, dit met een minimum van EUR 150,-.
Scenario 4

Scenario 4: Uw debiteur betaalt niets

 • U betaalt enkel een bedrag van EUR 75,- aan dossierkosten.  Hieronder vallen onder andere uittreksels uit het handelsregister en de gemeentelijke basisadministratie;
 • Onze advocaten bespreken met u de mogelijke (gerechtelijke) vervolgstappen.

INTERNATIONAAL (DEBITEUR BUITEN NEDERLAND GEVESTIGD)

De tarieven voor een internationale incasso kunnen worden onderverdeeld in de volgende scenario’s:

Scenario 1

Scenario 1: Uw debiteur betaalt de vordering geheel of gedeeltelijk

 • U ontvangt in principe 85% van het geïncasseerde bedrag;
 • ORANGE TREE INCASSO ontvangt 15% van het geïncasseerde bedrag, dit met een minimum van EUR 250,-.
Scenario 2

Scenario 2: Uw debiteur betaalt niets

 • U betaalt enkel een bedrag van EUR 150,- aan dossierkosten. Hieronder vallen onder andere uittreksels uit het handelsregister en de gemeentelijke basisadministratie;
 • Onze advocaten bespreken met u de mogelijke (gerechtelijke) vervolgstappen.