JURIDISCHE DIENSTEN 

De juridische diensten worden verricht door de advocaten van Strong De Boer Advocaten.

De advocaten van Strong De Boer Advocaten hebben ruime ervaring en brede expertise in het voeren van civiele procedures, zowel bij de gewone rechter (rechtbanken en gerechtshoven) als in nationale en internationale arbitragezaken.

Bij de rechtbanken en gerechtshoven worden uiteenlopende procedures gevoerd. U kunt hierbij denken aan bodemprocedures,  kort geding procedures en hoger beroep procedures. Ook bent u bij ons aan het juiste adres voor conservatoir beslag en Europese betalingsbevelprocedures.

Wij voeren procedures over uiteenlopende civielrechtelijke onderwerpen in diverse rechtsgebieden. Te denken valt aan geschillen omtrent:

Onderneming (en faillissement

Contracten

Vastgoed

Arbeid

Intellectuele eigendom