ORANGE TREE INCASSO ADVOCATEN

“WORK HARD, GET PAID”

Betaald krijgen voor geleverde producten of diensten zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. Helaas denken sommige van uw debiteuren daar anders over.

ORANGE TREE INCASSO biedt een effectieve en betrouwbare incasso-oplossing voor uw bedrijf. Onze incasso-advocaten nemen uw incassozorgen volledig uit handen en zorgen ervoor dat uw facturen sneller worden voldaan. Dit om uw bedrijf gezond te houden.

Bij het incasseren van uw vordering gaat ORANGE TREE INCASSO daadkrachtig en integer te werk. Uw reputatie is onze prioriteit. Uw debiteur wordt op adequate wijze op zijn verplichtingen gewezen en (herhaaldelijk) gesommeerd tot betaling.

Zo nodig kunnen onze incasso-advocaten zwaardere drukmiddelen inzetten om uw vordering te incasseren. Zie onderWerkwijze voor een nadere toelichting.

“NO WIN, NO FEE”

Uitgangspunt is dat u ORANGE TREE INCASSO pas hoeft te betalen wanneer u betaald krijgt. Dat lijkt ons wel zo eerlijk.

Op basis van het principe NO WIN, NO FEE gaan onze incasso-advocaten direct na ontvangst en bevestiging van uw opdracht over tot incasso. Hierbij zullen naast de hoofdsom de buitengerechtelijke incassokosten en rente bij de debiteur in rekening worden gebracht. Bij een succesvolle incasso ontvangt u de volledige hoofdsom. Wanneer uw debiteur betaalt, krijgt ORANGE TREE INCASSO een klein percentage van het geïncasseerde bedrag als honorarium voor haar diensten. Dit honorarium bestaat bij een succesvolle incasso alleen uit de geïncasseerde rente en incassokosten.

Indien uw vordering niet wordt betaald, bent u ook geen honorarium verschuldigd, maar betaalt u slechts een vergoeding van EUR 75,- aan dossierkosten.

In de meeste gevallen zal de debiteur een gerechtelijke procedure willen voorkomen en direct tot betaling overgaan. Indien een buitengerechtelijk incasso-traject niet het gewenste resultaat oplevert, kunnen onze incasso-advocaten rechtsmaatregelen nemen.